Polityka prywatności

Polityka prywatności Stowarzyszenia BuggyGym

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Stowarzyszenie BuggyGym
   z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Olszówka nr 149, 43-300 Bielsko – Biała KRS 0000559946,
   NIP 5472154233, REGON 361615331
  2. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach:
   • zarejestrowania uczestników na szkolenie BuggyGym lub Pelvic Floor Safe,
   • rejestrowania na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie BuggyGym lub pod patronatem stowarzyszeniem BuggyGym,
   • kontaktowania się z uczestniczkami szkolenia lub uczestnikami wydarzeń w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych,
   • przesyłania materiałów informacyjnych i marketingowych,
   • kontaktowania się z instruktorkami BuggyGym lub Pelvic Floor Safe w celach organizacji imprez plenerowych, szkoleń, propozycji współpracy,
   • dokonywania transakcji zakupu,
   • celach archiwalnych i statystycznych.
  3. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (ZUS, US, GUS).
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie  zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
   • dostępu do danych,
   • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
   • żądania usunięcia danych,
   • żądania ograniczenia przetwarzania,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   W celu realizacji tych praw należy skontaktować się mailowo: szkolenia@buggygym.pl

  6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podanie będzie  brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 2.
  8. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.